Elektromekanik Üretim

  • Şirketimiz bünyesinde yürütülen üretim , 19.04.1999 tarihinde alman Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin fason yan sanayisi olarak başlamış , 04.2001’de Sistem Güvenliği Kalite El Kitabımızın yürürlüğe girmesiyle gelişmiş , 2015 yılı eylül ayından itibaren fransız Legrand Firması ile de çalışmaya başlayarak yaklaşık 180 kişilik bir eleman kadrosuna ulaşmış fason elektromekanik işçiliklerdir .

    Hedefimiz ; yıllardır Siemens ve Legrand firmaları ile sağlanan ” müşteri memnuniyetini tam olarak gerçekleştirme olgusunu “, üst düzey kalitede ürün üretimi gerçekleştirme mantığında çalışan başka Şirketler’le de paylaşabilmektir .

    Kalite mantığımız paralelinde ; üretimde çalışan tüm personelimizin sağlıklı , sinerjik ortamlarda çalışabilmeleri için gereken şartları sağlamak , en önemli Şirket Politikalarımızdan biridir. Tüm üretim atölyelerimizde istatistiksel proses kontrolünü destekleyen ara kontroller yapılmakta ve bu kontrollere ait kalite muayenelerinin neticeleri, üretim yönetimi tarafından, PC ortamlarında saklanmaktadır.