Üretim Yönetimi

Bütün üretimlerimiz , “Elektromekanik Üretimler” adı altında ; Planlama , Üretim , Kalite Kontrol ve Depolar olmak üzere dört ayrı departman başlığında , Şirket Yönetimine direkt sorumlu olmak üzere yürütülmektedir. İlgili departman sorumlularının yetki ve görevleri ; Şirketimiz’e ait Organizasyon Şeması ve Görevlerin Dağılımı başlığı altında , bütün Şirket çalışanlarımıza duyurulmuştur .

Üretimlerimiz , Müşteriler’in Sipariş Mektubu ile bildirdiği , haftalık planlarla , tip ve miktarları her hafta değişim gösteren bir üretimdir . Bütün üretimler , teslimatların aksatılmadan yürütülmesi amacıyla , çok kontrollü stok takibi ve üretim planlama yapılarak gerçekleştirilmektedir .

Üretim esnasında gün içersinde standart olmayan saatlerde , altı kez ( dört defadan az olmamak kaydıyla ) ara kontroller yapılır . Bu kontrollere ait kayıtlar , üretimlerimize ışık tutması amacıyla ( gerekiyorsa kişisel / gurupsal eğitimler vermek , hatasız üretim planlama yapabilmek , geriye doğru izlenebilirliği sağlamak , vs.. ) , PC ortamlarında saklanır.

Siparişi bitirilen ürünler , üzerlerinde tip ve adet belirtilmiş ürün etiketleri beraberinde , Kalite Kontrol Sorumlusu nezaretinde üretim alanından sevkiyat alanına taşınır . Sevkiyat alanında , tüm ürünler sevkedilmeden önce ; SN 28701 – Test 5 kriterine göre , son kez kalite muayenesine tabi tutulurlar . Bu muayenelerin neticeleri , “Seor Mühendislik Sevkiyat Kalite Muayene Raporu” ile belgelenir . Bütün sevkiyatlar , Kalite Kontrol Biriminin düzenlediği Son Muayene Kalite Kontrol Raporu beraberinde yapılır.