Sipariş Yönetimi

Seor Mühendislik

Sipariş Yönetimi

Sipariş Alma:
Müşteri tarafından ihtiyaç olarak belirlenerek tarafımıza iletilen siparişin , Şirketimiz’ce değerlendirmeye alınabilmesi için ;
Mutlaka yazılı olarak verilmesi esastır .
İlgili firmanın sipariş vermeden yetkili kişi/kişileri tarafından verilmesi ,
Teknik ve ticari hususlarının kesin olarak belirtilmiş olması, gerekmektedir

İletişim
Author

Siparişin Değerlendirilmesi:
Şirketimiz’in aldığı siparişlerin değerlendirilmesi , gelen siparişin türüyle ilgili belirlenmiş yetki ve sorumlu kişi/kişiler tarafından değerlendirmeye alınır.

Sipariş, tüm teknik ve ticari hususları ile gerçekleştirilebilirlik anlamında incelenir ,
Herhangi bir siparişteki istek sapmasının tespiti durumunda , müşteriye bildirilir,
Değişen yeni husus/hususların son şekli müşteriden istenir ,
Tüm bu işlerin yazılı olarak yapılması esastır .

Siparişin Teyidi:
Alınan ve değerlendirilmesi yapılan siparişin ( eğer değişikliğe uğramışsa değişen son hali ) üretimine ve/veya tedariğine başlamadan önce, müşteriye mutlaka yazılı olmak kaydıyla, teyidi yapılır .